VIRKON - AQUATIC

Virkon ® Aquatic is een breed-spectrum vijverdesinfectiemiddel. 
Het is zeer efficiënt in het bestrijden van virussen, bacteriën en schimmels, die problemen veroorzaken in gesloten watersystemen zoals (koi)vijvers.