Bactoplus

BactoPlus maakt de vijver, helder, schoon en biologisch gezond door de werking van nuttige bacteriën die speciaal onwikkeld werden voor een versnelde omzetting van ammonia naar nitriet en vervolgens naar nitraat.